Mac ve Linux işletim sistemlerindeki bash terminal, varsayılan özellikleri ile kullanılırken pek de kullanışlı değildir. bash yerine zsh kullanırsanız otomatik tamamlama, renklendirme gibi pek yok yararlı özellikten yararlanabilirsiniz. Ayrıca git ile çalışırken içinde bulunduğunuz branch ile ilgili bilgileri alır ve otomatik tamamlamanın tüm nimetlerinden yararlanırsınız.

git checkout cok-uzun-branch-adi

yerine

git che [tab] cok [tab]

gibi bir kullanımla çalışırken verimliliğinizi artırırsınız. Prezto aslında bir ohmyzsh forku ancak bence daha sade ve kullanışlı. Şimdi nasıl kurulur ona bakalım.

Oncelikle ZSH kurulur

brew install zsh zsh-completions

(ya da Linux için apt-get install zsh)

Daha sonra Prezto'yu kopyalayalım:

git clone --recursive https://github.com/sorin-ionescu/prezto.git "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto"

şimdi bash konsoluna which zsh yazıp çıkan sonucu kopyalayalım: /usr/local/bin/zsh ve default login shell yerine zsh kullanalım:

Screen-Shot-2018-03-30-at-10.41.04

Terminali açıp kapattığınızda

This is the Z Shell configuration function for new users,
zsh-newuser-install.
You are seeing this message because you have no zsh startup files
(the files .zshenv, .zprofile, .zshrc, .zlogin in the directory
~). This function can help you with a few settings that should
make your use of the shell easier.

You can:

(q) Quit and do nothing. The function will be run again next time.

(0) Exit, creating the file ~/.zshrc containing just a comment.
   That will prevent this function being run again.

(1) Continue to the main menu.

şeklinde bir uyarı görebilirsiniz. Henüz .zshrc dosyasını oluşturmadığımız için bu uyarıyı aldık. (q) ile devam edebilirsiniz.

Daha sonra ise sırasıyla

setopt EXTENDED_GLOB

ve

for rcfile in "${ZDOTDIR:-$HOME}"/.zprezto/runcoms/^README.md(.N); do
ln -s "$rcfile" "${ZDOTDIR:-$HOME}/.${rcfile:t}"
done

komutlarını terminalde çalıştırarak .zshrc dosyasını oluşturalım.

Daha sonra da zpreztorc içeriğini görüntüleyelim:

nano ~/.zpreztorc

ve içeriği tamamen silip aşağıdaki ile değiştirelim:

zstyle ':prezto:load' pmodule \
 'environment' \
 'terminal' \
 'editor' \
 'history' \
 'directory' \
 'spectrum' \
 'utility' \
 'completion' \
 'git' \
 'syntax-highlighting' \
 'history-substring-search' \
 'prompt'

zstyle ':prezto:module:prompt' theme 'steeef'

prezto-steef

Ben en çok steeef temasını seviyorum ancak seçim size kalmış. steeef yerine prezto kurulumu ile gelen 21 temadan herhangi birini kullanabilir ya da kendi temanızı yaratabilirsiniz.

Bu 21 temanın listesi aşağıdaki gibidir. Tema adı yerine herhani birini seçin:

zstyle ':prezto:module:prompt' theme 'THEME_NAME'

minimal
nicoulaj
peepcode
sorin
step
adam1
adam2
bart
bigfade
clint
elite
elite2
fade
fire 
off
oliver
pws
redhat
suse
walters
zefram